Havs- och vattenmyndigheten kommer i år dela ut totalt 16 miljoner kronor till landets 14 kustlänsstyrelser, det meddelade myndigheten i dag.

Flera länsstyrelser har tidigare pekat på att det är resurs- och personalbrist som är det största hindret i arbetet med marint områdesskydd. En stor del av de 16 miljonerna ska därför användas till administrativt stöd, det vill säga till sådant som just personal och utbildningar.

– Första delen i satsningen på marint områdesskydd handlar om att stärka länsstyrelserna i deras arbete och att utveckla förvaltningen. Vi behöver bättre kunskap om vilka marina miljöer som behöver skyddas och även se till att arter kan få ett skydd under olika livsstadier, säger Elisabeth Anderberg, på Havs- och vattenmyndigheten, i ett pressmeddelande.

*****

Läs också: Havsområden i Sverige ska ges ett starkare skydd