I veckan stod det klart att Lagrådet avstyrker regeringens förslag om att införa en svensk klimatlag. Lagen är tänkt att innehålla regler om hur varje regering framöver ska planera och följa upp det klimatpolitiska arbetet, exempelvis genom att under varje mandatperiod ta fram en klimatpolitisk handlingsplan samt årligen redogöra för resultatet av det klimatarbete som bedrivits.

Förslaget om en klimatlag har i dagsläget stöd av alla partier utom Sverigedemokraterna. Men Lagrådet menar i sitt yttrande (pdf) att en lagreglering utan föreskrifter om sanktioner eller andra rättsverkningar i princip är bindande på samma sätt som en vanlig politisk överenskommelse.

Att en lagreglering av detta slag skulle öka förutsättningarna för att det klimatpolitiska arbetet kan bedrivas på ett långsiktigt och kontinuerligt sätt är inte givet. En ny riksdagsmajoritet kan ändra lagen eller upphäva den.

Klimatminister Isabella Lövin (MP) säger till Svenska Dagbladet att en lag dock har en viktig fördel jämfört med en vanlig överenskommelse:

– För att ändra klimatlagen krävs ett riksdagsbeslut vilket har ett högre politiskt pris än att bara bryta en politisk överenskommelse.

Även Åsa Romson, jur. dr. i miljörätt, riksdagsledamot (MP) och före detta klimat- och miljöminister, är inne på ett liknande spår. Hon skriver i en debatt på Dagens Juridik:

Var och en ser dock att det går lite si och så med politiska uppgörelser ibland (vi som var med i samtalen kring den så kallade decemberöverenskommelsen känner kanske detta extra starkt).

För lagrådets jurister verkar det vara samma sak att ha en politisk överenskommelse och att ha en lag utan straffsanktioner som kan ändras med enkel majoritet.

Jag som jobbat parlamentariskt ser att det är en väldig skillnad och det var också grunden till att jag som minister gav i uppdrag till den parlamentariska miljömålsberedningen att om titta på för- och nackdelar med en klimatlag. Politikernas skäl att föreslå en lagreglering av regeringens ansvar för klimatpolitiken kommer av att det bidrar till långsiktighet av den politiska överenskommelsen.

Nu ger sig även den internationellt erkände miljöprofessor Johan Rockström in i debatten. På Twitter skriver han:

 

_______________

Vill du prenumerera på klimatmagasinet Effekt i ett år?
Swisha till 123 006 43 60
250 kr + namn och adress, så får du 4 nummer av papperstidningen
200 kr + mejladress, så får du 4 nummer av tidningen som pdf
Start med nummer 1/2017, som har tema: flyg

_______________