Det börjar inte särskilt lovande. Två dagar in på klimatmötet i Köpenhamn rapporterar The Guardian om ett läckt utkast till förhandlingstext som inte lär minska den redan stora klyftan mellan rika och fattiga. Den hemliga texten har tagits fram av en rad rika länder och syftar till att ge mer makt åt rika länder, överge Kyotoprotokollet, kringgå FN-förhandlingarna och ge rika länder rätt att släppa ut mer växthusgaser än fattiga länder.

Ett annat läckt dokument visar att EU-länderna inte är beredda att bidra med klimatfinansiering till fattiga länder. I stället planerar man att ta pengar ur de befintliga biståndsbudgetarna och klimatmärka dem, skriver Dagens Nyheter

För de med mest makt, mest pengar och minst risk för att drabbas av klimatkatastrofer verkar målet vara att komma undan så billigt som möjligt och samtidigt kunna säga att man gjort allt man kunnat.

Bakom kulissen av fina ord om att vilja rädda planeten från en katastrof finns den verkliga agendan: att till varje pris försvara business as usual. De tusentals lobbyister från näringslivet som är på plats i Köpenhamn behöver inte oroa sig för att deras intressen ska hotas nämnvärt. De vet att de har politikerna på sin sida eftersom politikerna gått till val på löftet om att business as usual kommer att fortsätta.

Jag vet att detta låter uppgivet, men min poäng är inte vi ska ge upp. Jag efterlyser stället ett ordentligt grepp om de drivkrafter som gör att världens rika nationer är beredda att ta till alla former av fulspel för att slippa ett vettigt klimatavtal. Annars tror jag vi kan glömma att något bra kommer ur såväl mötet i Köpenhamn som kommande klimatmöten.

Jag har utvecklat detta mer i dessa två artiklar:

Så tar vi kol på utsläppen (Aftonbladet 7 december)

Sista chansen att tvärnita (Göteborgs-Posten 23 november)

 

Klimatnyheter:

00-talet är varmaste decenniet hittills

USA:s naturvårdsverk vill klassa koldioxid som hälsofarlig gas

Mer om de läckta dokumentet:

SVD, Jacob Dalunde, GP