Robert Halvarsson har läst skriften ”Har klimatet ett kön?” av Kajsa Lindqvist.

 

Miljöförbundet Jordens Vänner ger med sin nya skrift ”Har klimatet ett kön?” ett litet men naggande gott genusbidrag till klimatdebatten. Det är ett välbehövligt tillskott till den nu rätt digra klimatlitteraturlistan där genusperspektiv inte alltid är en självklarhet.

Här finns bland annat ett intressant nedslag i kvinnoockupationer av oljebolag i Nigeria. Kvinnornas motstånd formeras mer kring uppfinningsrik civil olydnad än våldsam militans. Dans och sång ställs mot Shell, Chevron-Texaco och militären som skyddar dem. Bland annat har kvinnor använt sig av hot att klä av sig nakna som ett sätt att få stopp på militärens våldsutövande, vilket verkar vara en effektiv motståndsmetod eftersom det får männen att skämmas.

Här finns också en gedigen genomgång om hur olika naturkatastrofer slår mot kvinnor och män. Bland annat spelar maktskillnader, olika tillgång till ekonomiska resurser och arbetsdelningen stor roll.

Ett positivt exempel på hur ett mer jämställt samhälle kan hantera naturkatastrofer är La Masica i Honduras. Innan orkanen Mitch drabbade landet 1998 och skördade 6 500 människoliv, hade den lilla orten La Masica genomgått en utbildning i katastrofhantering där även kurser i jämställdhet hade ingått. Kvinnor ansågs vara viktiga i arbetet och fick spela en viktig roll, bland annat i evakueringsarbetet. Resultatet var att ingen rapporterades död från La Masica.

Gudrun Schyman från Feministiskt Initiativ bereds också plats i en intervju för att reflektera över feministiska strategier i klimatpolitiken. Schyman menar att det tar tid för människor att se feminismen som en självständig politisk utgångspunkt och passar på att lyfta fram det intersektionella perspektivet, det vill säga tanken att maktfrågor gällande kön, klass och etnicitet samverkar.

Det i miljösammanhang så vanliga ifrågasättandet av köttätande levereras här med en intressant tvist. Journalisten och författaren Lisa Gålmark intervjuas och pekar på att dominansen av olika djurarter också kan rättfärdiga förtryck av människor. Krig likställs med jakt på ett tankeväckande sätt som nog kan höja ett och annat ögonbryn. Vare sig man håller med om detta eller inte är den övergripande frågan fortfarande värd att ställas: Har klimatet ett kön?

Robert Halvarsson