I går möttes kommunalrådet Sara Skyttedal (KD) och riksdagsledamoten Lorentz Tovatt (MP) i en debatt i TV4:s Nyheterna. Frågan som skulle diskuteras var hur de nu ökande utsläppen från svenskarnas flygresor egentligen ska kunna minska.

Sara Skyttedal har de senaste veckorna fått mycket kritik för sitt uttalande på Twitter om att det är bra att flyga mer och att det är ”dumpuckon” som väljer att inte flyga.


Exempelvis Kristdemokraternas Lars Thunberg, kommunalråd i Helsingborg och den som tagit fram stora delar av partiets miljöpolitik, gjorde snabbt klart att detta inte är partiets hållning:

Det här blev ännu tydligare när tidningen Dagen frågade Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor om vi borde flyga mer för klimatets skull:

– Nej, jag har ingen sådan uppfattning, blev svaret då.

 

Det här ställer onekligen till det för Kristdemokraterna när det gäller kommunikationen kring partiets miljöpolitik. Som i går, när Nyheterna på TV4 anordnar en debatt om flygets klimatpåverkan. Då är det Sara Skyttedal som får företräda partiet och inte någon som faktiskt tycker som partiet i denna fråga, som till exempel Lars Thunberg.

Det här gör också att flera felaktigheter kunde sägas från Kristdemokraternas sida under debatten. Sara Skyttedal säger nämligen bland annat:

Styrmedlet flygskatt har ingen effekt. Det minskar inte utsläppen över huvud taget eftersom flyget ingår i utsläppsrättshandeln.

Det här är direkt felaktigt. Enligt den utredning som ligger till grund för flygskatten kommer en skatt att leda till tusentals ton i minskade utsläpp jämfört med vad som vore fallet utan en flygskatt. Utsläppsrättshandeln som Sara Skyttedal nämner gäller bara flyg inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES, och gäller dessutom bara koldioxidutsläppen, inte flygets höghöjdseffekter som också har en negativ klimatpåverkan.

I den ovan nämnda utredningen (pdf) står det också klart och tydligt att klimatpåverkan från dessa flyg ”till viss del” redan prissätts inom handelssystemet. Och i själva utredningsuppdraget (pdf) står att utredningens förslag på skattenivåer ska ta ”hänsyn till” att de flesta flygresor inom EES redan omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter.

 

Sara Skyttedal säger vidare i debatten med Lorentz Tovatt att framför allt elflyget kommer kunna lösa flygets klimatpåverkan.

Vem säger att det är svårt att förverkliga? Det är ju redan en verklighet att det finns elflyg. Det måste bara trappas upp.

Det hon verkar ha missat är att det är många forskare som säger att en snabb övergång till elflyg är svårt att förverkliga. Exempelvis KTH-forskaren Jonas Åkerman skriver så här på Twitter med anledning av debatten:

Men oavsett vad forskningen pekar på så tror Sara Skyttedal på elflyget. Hon förklarar i debatten att detta är något som även Naturskyddsföreningen står bakom.

Framför allt är det elflyget. Och det säger också svenska Naturskyddsföreningen att man ska satsa mer på den här forskningen.

Efter debatten förtydligar Sara Skyttedal detta påstående med en tweet där hon lyfter fram följande citat från Naturskyddsföreningen, som är Sveriges största miljöorganisation:

Teknikutveckling och utsläppsbesparande innovationer måste få en stärkt prioritet. Utvecklingen av eldrivna flygplan måste få en rejäl satsning.

David Kihlberg, tillförordnad chef på klimat- och juridikavdelningen på Naturskyddsföreningen, svarar dock snabbt på Twitter att detta citat är taget ur sitt sammanhang från en artikel som ”handlar om att vi måste flyga mindre, att alla har ett ansvar, att biobränslen och ny teknik inte löser problemet och att flyget måste beskattas”. Han fortsätter i en annan tweet:

Självklart behövs forskning och ny teknik. Men elflyg löser inget på kort och medellång sikt. Det är inte seriöst att lyfta skärmdumpar ur sitt sammanhang och använda det för att argumentera tvärt emot artikelns budskap.

David Kihlberg avslutar också en av sina tweets till Sara Skyttedal med orden:

Mvh dumpuckot.

 

 

Läs mer i Effekt: