Ny statistik från Jordbruksverket visar att medelsvensken förbrukade 87,7 kilo kött under 2016.

I statistiken ingår slaktavfall, svinn och andra förluster i livsmedelskedjan. Det som slutligen äts antas uppgå till ungefär hälften av förbrukningen.

I ett pressmeddelande konstaterar myndigheten att köttkonsumtionen var rekordhög under 2016, detta ”trots en stark trend mot mer vegetarisk mat, och en växande kännedom hos konsumenter att minskad köttkonsumtion är ett av flera sätt att göra livsmedelskonsumtionen mer hållbar”.

Några politiska initiativ på det här området verkar dock inte finnas från regeringens sida. Förra året skrev Effekt om hur Vetenskapliga rådet för hållbar utveckling i rapporten Åtgärder för en mer klimatvänlig animaliekonsumtion (pdf) konstaterade att det behövs en politik som minskar utsläppen av växthusgaser från produktionen av animalier i Sverige och som minskar konsumtionen av de animalieprodukter som har mest negativ påverkan på klimatet, miljön och hälsan.

Rådet, som är en arena för dialog mellan regeringen och vetenskapssamhället, inrättades 2015 och består av forskare från olika fält. I rapporten skriver rådet vidare:

Trots de negativa effekterna från köttproduktionen finns idag inga styrmedel för att minska användningen av de mest klimatpåverkande animalieprodukterna utöver vissa begränsade informationsinsatser. Det är anmärkningsvärt passivt, (…).

 

_______________

Vill du prenumerera på klimatmagasinet Effekt i ett år?
Swisha till 123 006 43 60
250 kr + namn och adress, så får du 4 nummer av papperstidningen
200 kr + mejladress, så får du 4 nummer av tidningen som pdf
Start med nummer 1/2017, som har tema: flyg

_______________