Den tyska försäkringskoncernen Munich Re har sammanställt kostnaderna för de naturkatastrofer som skedde i världen under 2016.

Notan slutade på omkring 175 miljarder US-dollar, vilket är mer än under de senaste fem åren.

Enligt Munic Res databas var det 750 större händelser under året, så som jordbävningar, stormar, översvämningar, torka och värmeböljor. Snittet de senaste tio åren har legat på 590 händelser.

Framför allt var det ovanligt många översvämningar. Under 2016 stod dessa för 34 procent av kostnaderna, att jämföra med 21 procent i genomsnitt under det senaste decenniet.

Peter Höppe, chef på den enhet som jobbar med riskbedömning på Munich Re, säger i ett pressmeddelande:

– A look at the weather-related catastrophes of 2016 shows the potential effects of unchecked climate change. Of course, individual events themselves can never be attributed directly to climate change. But there are now many indications that certain events – such as persistent weather systems or storms bringing torrential rain and hail – are more likely to occur in certain regions as a result of climate change.