Sveriges geologiska undersökning, SGU, har på uppdrag av regeringen analyserat konsekvenserna som skulle följa av att ett förbud införs mot landbaserad utvinning av olja och gas i Sverige.

I en rapport (pdf) som överlämnades i veckan skriver myndigheten att ett sådant beslut skulle innebära både för- och nackdelar.

Till fördelarna hör att att det finns ”ett stort behov av att ge en tydlig signal både nationellt och globalt om att utvinning och användning av olja och gas behöver upphöra”, och att ett förbud ”kan stimulera innovation och utveckling av alternativ till fossila kolväten och därmed bidra till en mer diversifierad och långsiktigt hållbar industri”.

Till nackdelarna hör främst konsekvenserna för befintliga näringsidkare, vilket dock är ett överkomligt problem. Mer problematiskt är det enligt myndigheten då ett förbud skulle kunna innebära möjliga svårigheter i utvecklingen av teknik för koldioxidlagring. SGU skriver att eftersom ”koldioxidlagring anges som en nyckelåtgärd för att Sverige och världen ska nå klimatmålen kan ett förbud ur det avseendet påverka klimatarbetet negativt”.

Därför landar SGU i att om ett förbud mot landbaserad utvinning av olja och gas införs i Sverige, så bör det ske med vissa undantag, bland annat just för forskning och även försöksanläggningar för geologisk lagring av koldioxid.

Dagens Industris debattsida skriver samtidigt jordbrukaren Carl Piper tillsammans med 15 kommunstyrelseordföranden från berörda kommuner i landet att regeringen bör införa en kommunal vetorätt mot all sorts prospektering i alunskiffer, vilket är den bergart som berörs.

Vi uppmanar nu näringsminister Mikael Damberg (S) att låta utredningen om ett förbud mot landbaserad utvinning av olja och gas bli startskottet för konkreta åtgärder på området.

Det är hög tid att kommunerna får verktyg att säga nej redan till prospektering i alunskiffer, en av gruvnäringens värsta avarter. Det vinner både samhället och kommande generationer på.

 

 

_______________

Vill du prenumerera på klimatmagasinet Effekt i ett år?
Swisha till 123 006 43 60
250 kr + namn och adress, så får du 4 nummer av papperstidningen
200 kr + mejladress, så får du 4 nummer av tidningen som pdf
Start med nummer 1/2017, som har tema: flyg

_______________