Fler kor kan vända dagens allvarliga klimatförändringar!

Forskaren Allan Savory gästtalar på konferensen Holy Cow- cows can save the climate! om Holistic Management på Sveriges Lantbrukuniversitet Ultuna. Samtidigt som alla klimatrapporter säger att vi måste minska köttproduktionen kommer Allan Savory berätta om hur fler boskapsdjur kan ge en positiv klimateffekt. ”Vi var en gång lika säkra på att jorden är platt. Vi hade fel då, och vi har lika fel nu”, säger Allan Savory.

Kor som klimatvändare ska nu implementeras i Norden genom Savory Institute Hub, ett kunskapscentrum i Åre, för att till 2025 kunna uppnå det mål om 1 miljard hektar globalt som ska brukas enligt ”Holistic Management”. Metoden är planerat bete och holistisk skötsel med boskap i ständig rörelse, idag tillämpad på 5 kontinenter och 15 miljoner hektar. Allan Savory menar att för att förhindra dagens klimateffekter måste antalet kreatur mångfaldigas. Ett påstående som ställt klimatdebatten på ändan.

Hur kan då fler kor vara lösningen, samtidigt som alla rapporter pekar på motsatsen?
Genom att låta kreatur restaurera det landskap som är väl anpassat för dem från ökenlandskap tillbaka till grässlätter, binds kol tillbaka in i marken istället för att försvinna upp i luften och produktionen av djuren blir därför en nettoeffekt i utsläpp. Korna är inte klimatbovar i sig. Lösningen ligger i produktionssättet och hur vi anpassar den efter naturens förutsättningar. Inom Holistic Management blir boskapsdjur och klimatanpassad produktion inte en motsättning, utan en del i ett förbisett klimatarbete.

”Ökenutbredning är ett annat ord för land som omvandlas till öken. Och det händer just nu i alarmerande takt. I 2/3 av världen ökar ökenutbredningen och gör att samhällen beroende av grässlätter försätts i fattigdom med torka och bristande matförsörjning. Det är en klimateffekt vi sällan pratar om”, menar Allan Savory. Holistic Management framhålls som det enda vetenskapligt understödda metoden som kan bidra till att få ner koldioxidhalterna till förhistorisk nivå, samtidigt som världen förses med mat och vatten.

Konferensen Holy Cow- cows can save the climate fokuserar på hur Holistic Management, samspel mellan människa och natur, kan ge en långsiktig förändring för landskapet globalt. På plats finns förutom Allan Savory, talare från hela Europa med erfarenhet av metoden.

Var: Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) Ultuna, Uppsala
När: 14 november med start kl.12.30- 18.00
Kostnad: 250:- via hemsida (student 150:-), vid dörr 300:- (student 250:-).

Du hittar mer information på:
Savory Institutes Hemsida
http://www.savoryinstitute.com

Allan Savory at TED Talks february 2013
http://tinyurl.com/cttagpe

Betalningssida Holy Cow
https://holycowuppsalastudent.eventbrite.com/