För att ha i alla fall 50 procents chans att klara tvågradersmålet måste det bli ett globalt stopp – redan nästa år – på byggandet av nya kol- och gaskraftverk eller andra anläggningar som producerar el och som släpper ut stora mängder koldioxid. Det här framgår av en ny forskningsstudie.

Inte särskilt mycket tyder dock på att en sådan omställning kommer hinna ske. Enligt forskarna innebär det att redan befintliga anläggningar antingen måste tas ur drift tidigare än tänkt eller utrustas med så kallad CCS-teknik, Carbon Capture and Storage, där koldioxiden avskiljs i rökgaserna från kraftverken för att sedan lagras geologiskt.

Cameron Hepburn, professor i miljöekonomi vid INET Oxford and the Smith School och en av författarna till studien, kommenterar:

– For policy makers who think of climate change as a long-term future issue this should be a wake-up call. Whether we succeed or fail in containing warming to 2ºC is determined by what we do now, not in future decades.