Världsmeteorologiska organisationen, WMO, varnar nu för att årsmedelvärdet för halten koldioxid i atmosfären fortsätter att öka i snabb takt.

Globalt under 2016 uppmättes 403.3 miljondelar, vilket kan jämföras med 400,0 under 2015. Orsaken sägs vara mänskliga aktiviteter i kombination med väderfenomenet El Niño.

WMO:s generalsekreterare Petteri Taalas kommenterar siffrorna så här i ett pressmeddelande:

– Future generations will inherit a much more inhospitable planet. CO2 remains in the atmosphere for hundreds of years and in the oceans for even longer. The laws of physics mean that we face a much hotter, more extreme climate in the future. There is currently no magic wand to remove this CO2 from the atmosphere.