I en ny rapport, Lancet Countdown on health and climate change, framgår att klimatförändringarna redan i dag har en betydande påverkan på folkhälsan, men också att vi har en akut hälsosituation globalt framför oss. Det handlar bland annat om undernäring på grund av lägre jordbruksproduktivitet, men också om sämre hälsa till följd av dålig luftkvalité, fler värmeböljor och ökad förmåga hos myggor att sprida denguefeber, vilken kan kopplas till klimatförändringar.

Rapporten är den första i en serie årsrapporter om klimat och hälsa, och det är ledande läkare, akademiker och policyproffs från 26 partnerorganisationer som tillsammans författat rapporten. Forskningsresultaten presenteras i den vetenskapliga tidskriften The Lancet.

Peter Byass från Umeå universitet, verksam vid Enheten för epidemiologi och global hälsa, har deltagit i arbetet. Enligt honom finns stora hälsovinster att göra genom att ställa om våra samhällen och snabba på utsläppsminskningarna.

– Faktum är att klimatförändringar i dag innebär hälsoproblem för miljontals människor runt om i världen. Framtidsutsikterna innebär många utmaningar, men vi har fortfarande möjlighet att vända en stundande akut hälsosituation till detta århundrades viktigaste framsteg för global hälsa. De hälsomässiga och ekonomiska fördelarna av att agera är enorma, säger Peter Byass i ett pressmeddelande.

*********

Läs mer i The Guardian.