SOM-institutet, som är en opartisk undersökningsorganisation vid Göteborgs universitet, presenterade i dag resultat och analyser från 2017 års nationella SOM-undersökning.

När det kommer till frågan om ”svensk samhällsoro” så hamnar miljöfrågorna återigen högt upp på listan. Den oro som människor känner handlar bland annat om förändringar i jordens klimat, miljöförstöring, utrotning av växt- och djurarter samt försämrad havsmiljö.

 

 

I en presentation (pdf) av undersökningens resultat skriver SOM-institutet att ”samhällsoro handlar om uppfattningar om risk och hot på den samhälleliga nivån vilket är skilt ifrån oro som rör en själv”.