Konkurrensen är inte jättehård, men Klimataktion stoltserar ändå med att kalla sig Nordens största klimataktion. Efter endast två år av verksamhet. I helgen hade organisationen årsmöte.

Bland annat antogs en ny skrivning där den ekonomiska tillväxten ifrågasätts. En del av skrivningen lyder:

”Inte minst i vår del av världen, som har förbrukat en oproportionerligt stor andel av de globala naturresurserna, tycks fortsatt ekonomisk tillväxt omöjlig. Vi motsätter oss inte ekonomisk tillväxt i sig, men hittills finns inga exempel på ekonomisk tillväxt utan ökat resursuttag.”

Utöver skärptes målen för utsläppsminskningar. Sverige bör vara fossilfritt till år 2035 och utsläppen globalt ska vara 95 procent lägre till år 2050. För att lyckas nå de nationella klimatmålet öppnar Klimataktion upp för användning av tuffa ekonomiska styrmedel som personliga utsläppsrätter (ransonering), cap-and-dividend eller tax-and-dividend.

Klimataktion är än så länge är relativt liten organisation, men kompenserar detta med mycket aktivitet. Under det senaste året har det framför allt varit mobilisering inför klimatmötet i Köpenhamn som sysselsatt Klimataktions medlemmar. Klimataktion var initiativtagare både till att det blev ett svenskt samarbete – tcktcktck-kampanjen – och till demonstrationen i Köpenhamn den 12 december med 100 000 deltagare

– Så vi ska inte vara så blygsamma, konstaterade Samuel Jarrick som valdes till ny talesperson tillsammans med Elisabet Strand.