Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Kategori

Utsläpp

Utsläppen i Sverige minskade under 2017

Preliminära siffror från Naturvårdsverket visar en minskning på 1,4 procent.

Gröna Bilister lyfter fram 40 fossiloberoende och energieffektiva bilmodeller i ny granskning

Föreningen hoppas att fler bilköpare ska välja bort de bränsleslukande fossilbilarna.

Koldioxidhalten i atmosfären fortsätter öka i snabb takt

Nya siffror presenterade av Världsmeteorologiska organisationen.

Förvirringen om svensk utsläppsstatistik – här är förklaringen

Ökar eller minskar egentligen de svenska utsläppen?

Användningen av flygbränsle i Sverige ökar

Ny statistik från Energimyndigheten.

Hur blir Sverige ett föregångsland på klimatområdet?

Det var en av de återkommande frågorna i fredags när riksdagspartierna diskuterade klimatförändringarna.

Sigtuna vill bli landets första fossilfria kommun

Utsläppsmålet till år 2020 är redan på väg att nås.

Världen redan 1,1 grader varmare

Uppvärmningen har fört med sig en rad negativa konsekvenser för både människor, djur och natur.

”Den enskilt största möjliga klimatåtgärden inom Stockholms stad”

Kolkraftvärmeverket i Värtahamnen stängs tidigare än tänkt.

SJ gör tågsatsningar i miljardklassen

Vill att tågresan ska bli det självklara valet för såväl den dagliga resan som den långväga.