Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Kategori

Turism

Fortsatt nattågstrafik till övre Norrland

Nuvarande upplägg, med två nattåg per dygn i vardera riktningen till och från Stockholm, kommer gälla åtminstone fram till år 2020.

Turismen tar klimatfrågan in på skinnet

Om flygturismen fortsätter att växa som den har gjort de senaste åren, kan den bli den största utsläppsboven av alla,...