Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Kategori

Skog

Skogsområde med påfallande stor artrikedom skyddas

I skogen, som ligger i Nyköpings kommun, finns bland annat tallar som uppskattas vara mellan 200 och 300 år gamla.

Greenpeace vill att mer skog skyddas

Varnar för att svenska skogar med höga naturvärden håller på att ersättas med trädodlingar.

”Ytterligare skog behöver skyddas efter år 2020”

Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket har tagit fram en ny nationell strategi.

Flera nya naturreservat i Stockholms län

En yta motsvarande 233 hektar kommer nu ges ett långsiktigt skydd.