Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Kategori

Jordbruk

Ökning av jordbruksmark som brukas med ekologiska produktionsmetoder

19 procent av jordbruksmarken i Sverige brukades ekologiskt under 2017.

Greenpeace vill se en halvering av den globala konsumtionen av kött- och mjölkprodukter

Målet behöver nås till år 2050, menar organisationen som hänvisar till Parisavtalet.

18 procent av jordbruksmarken i Sverige brukas ekologiskt

Ny statistik visar på en uppåtgående trend.

Miljöorganisationer välkomnar mål om ekologisk jordbruksmark

Nytt inriktningsmål med sikte på år 2030 presenterat av regeringen.

”Hållbarheten ekar tomt i livsmedelsstrategin”

DEBATT: Varken långsiktig hållbarhet eller de svenska miljömålen kommer att nås med regeringens livsmedelsstrategi, skriver Håkan Wirtén och Jan Wärnbäck, generalsekreterare respektive jordbruksansvarig på Världsnaturfonden WWF.

Frörebellerna som slåss för mångfald

Frön, jord, näring och vatten. Det är allt som behövs för att väcka liv i åkermarken. I alla fall enligt traditionen. Men hur lätt är det egentligen att odla vad man vill? Effekt har rest till Norge och träffat två experter på området. Kristin och Johan Swärd har valt att inte hålla sig till konventionen när det gäller matodling. I vissa fall bryter de till och med mot lagen.

Tillbaka till jorden

Hur vi ska kunna försörja oss när dagens oljedrivna tillväxtekonomi börjar falla isär på allvar? Hur kan vi återfå kunskapen om hur vi producerar mat – något som de flesta har förlorat under de senaste generationerna? Effekt publicerar ett utdrag ur David Jonstads nya bok Jordad: Enklare liv i kollapsens skugga.

Släpp hästarna fria

Går det att rädda både den biologiska mångfalden och skapa en ny ekonomi för landsbygden genom att återinföra ursprungliga, vilda djur? Utanför Uppsala betar numera gotlandsruss.

Kan kolbönderna lösa klimatkrisen?

Matjorden är en enorm kolsänka, och under senare tid har allt fler talat om att bönderna är vårt bästa hopp om vi ska få koldioxid ut ur atmosfären. Det finns fortfarande frågetecken kring hur stor potentialen är globalt, men på gården Ridgedale i Värmland har de redan börjat binda kol i marken.

Fiskar efter beredskap

Med hjälp av stadsodlade fiskar vill Niklas Wennberg bidra till Göteborgs matförsörjning.