Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Kategori

Infrastruktur

En av Sveriges största vindkraftsparker ska byggas i Jämtland

Ska börja leverera förnybar el om tre år.

Regeringen lovar mer pengar till cykelinfrastruktur

Ett sätt att komma åt transporterna som står för ungefär en tredjedel av Sveriges totala klimatutsläpp.

Ett hem för klimatet?

Hur väl förberedda på klimatförändringarnas konsekvenser är de som i framtiden ska bygga och planera våra hus? På olika platser i Sverige pågår utbildningar i hur vi kan leva och bo.

Magiska maskiner

Tekniken bedrar oss. De maskiner som har byggts efter den industriella revolutionen har varken besparat världen arbete eller resurser. Det menar Alf Hornborg, professorn som både avfärdats som ”foliehatt av näver” och förändrat människors syn på världen med sin kritik av vår blinda tekniktro.

Riksrevisionen sågar regeringens klimatpolitik

Det har väl hänt, någon gång, att vi undrat lite över hur regeringens alla vägsatsningar går ihop med klimatmålen. Vi...