Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Kategori

Hav

”En mycket viktig seger”

Naturskyddsföreningen välkomnar det som står i fyrpartiöverenskommelsen om ett stopp för bottentrålning i skyddade områden.

Få havsområden kvar på jorden som ännu inte påverkats negativt av människan

Bara drygt 13 procent av världshaven kan i dag klassas som "marine wilderness", visar ny forskning.

Miljömålsberedningen ska ta fram en svensk havsstrategi

Hoten mot haven är många och allvarliga, menar regeringen, som ligger bakom uppdraget.

All Östersjötorsk får rött ljus i WWF:s fiskguide

Ät den inte, är uppmaningen.

Greenpeace avslöjar olagligt trålfiske i Öresund

Här kan du se filmen som visar när tjuvfiskarna kapar av trålen för att göra sig av med bevismaterialet.

Sverige ”minst dåligt” på att skydda Östersjön

Ny rapport från Världsnaturfonden. Organisationen uppmanar de nio Östersjöländerna att stå upp för sina tidigare åtaganden.

Seychellerna skyddar havsområde på över 200 000 kvadratkilometer

Initiativet hyllas av Erik Solheim, chef för FN:s miljöprogram.

Länsstyrelser får 16 miljoner kronor för att öka skyddet av marina områden

Pengarna är en del i regeringens satsning ”Rent hav”.

Här är första bilderna från Greenpeace expedition i Antarktis

Organisationen vill se skapandet av världens största havsreservat för att skydda de känsliga marina ekosystem som finns här.

Greenpeace skickar skepp till Antarktis – vill se skapandet av världens största skyddade havsområde

Miljöorganisationen menar att Sverige har en viktig roll att spela när frågan ska avgöras i höst.