Efter att med Olle Torpmans hjälp ha dykt ner i etikens värld fortsätter Världens Eko in i naturvetenskapens. Johan Rockström berättar om vad som krävs för att vi ska lyckas hålla oss kvar i den ur klimatsynpunkt stabila tidsperioden holocen, som möjliggjort jordbruk och därmed avancerade samhällen.

Nya strategier behövs för att mänskligheten ska kunna hantera de klimatförändringar och andra globala miljöhot som ligger framför oss. En grupp av 28 internationellt välrenommerade forskare har gjort ett första försök att identifiera och kvantifiera nio planetära biofysiska gränsvärden, ”planetary boundaries”, inom vilka mänskligheten bör hålla sig för att våra samhällen ska kunna fortsätta utvecklas och blomstra.

Johan Rockström är professor i naturresursförvaltning samt föreståndare för Stockholm Resilience Centre (SRC) och Stockholm Environment Institute (SEI). Han har i många år forskat och arbetat i utvecklingsländer och har publicerad en mängd artiklar om vattenförvaltning och jordbruksutveckling. Johan Rockström koordinerar flera forsknings- och utvecklingsprojekt kopplade till the Global Water Partnership, the Global Dialogue on Water for Food and Environmental Security och the Resilience Alliance. Han har arbetat som rådgivare hos SIDA och har deltagit i uppbyggnaden av WaterNet, ett regionalt vattenförvaltningsprogram i södra Afrika.

Föreläsningen är öppen för alla.

Hjälp att hitta till evenemanget:
http://www.fek.su.se/sv/Om-oss/Universitetsomradet-Kraftriket/Sa-har-hittar-du-till-Kraftriket-/