Den kanadensiska ekonomen Jeff Rubin är författare till boken Why your world is about to get a whole lot smaller. Här håller han ett väldigt bra föredrag på The business of climate change conference.

Han spår ett oljepris på 225 dollar/fatet (priset nu är omkring 80 dollar) och menar att det kommer innebära slutet för globaliseringen.