Precis som Effektbloggen tidigare har skrivit om att jämlikhet spelar en viktig roll för att kunna hantera de kriser vi står inför, är jämställdhet också en extremt viktig pusselbit.
Kvinnor är i många delar av världen de som drabbas hårdast av klimatförändringarnas följder. Samtidigt bidrar kvinnor generellt sett till mindre utsläpp än män. Dessutom svarar kvinnor i många undersökningar att de är mer beredda på genomgripande förändringar och att göra avkall på sina vanor.

10 000-kronorsfrågan blir alltså: Vad skulle det innebära för klimatet om vi hade ett mer jämställt jordklot?

 

Läs mer om klimat och genus:
Intervju med forskaren Annika Carlsson-Kanyama: ”De unga kvinnorna är klimathoppet”

En studie om jämställdhet som förutsättning för hållbar utveckling av Gerd  Johnsson-Latham.

Nätverket Gendercc:s hemsida, bl a med nyheter från klimat- och jämställdhetsforskningen.

Tidningen Genus specialnummer om klimat och genus.

Women, population and climate, en rapport från FN:s befolkningsfond UNFPA.

On a gendered road to Copenhagen, masteruppsats om klimat ock kön av Rebecka Hagman, Stockholms universitet (2009)