På måndagsmorgonen påbörjade Greta Thunberg, som är 15 år, en protest utanför riksdagen i Stockholm. På ett informationsblad hon delar ut till förbipasserande har hon skrivit:

Jag heter Greta och går i åk 9. Och jag skolstrejkar för klimatet fram till valdagen.

På lappen står också:

Vi barn gör ju oftast inte som ni säger åt oss att göra. Vi gör som ni gör. Och eftersom ni vuxna skiter i min framtid så gör jag det med.

Greta Thunberg säger till Effekt att hon vill att politikerna tar ansvar och gör klimatfrågan till den viktigaste frågan i valet. Lärarna i skolan har hon informerat och Greta berättar vidare att hon kommer sitta utanför riksdagen varje dag fram till valet den 9 september för att framföra sitt budskap.

Hur har reaktionerna varit hittills?

– De flesta är väldigt positiva, säger Greta Thunberg.

I sociala medier är det nu många som också hyllar protesten. Gretas egen tweet har i skrivande stund flera hundra delningar.