I dagarna kommer det nya numret av Effekt ut i brevlådor och tidningsställ. Denna gången riktar vi bland annat blickarna mot vad som händer när ekonomins bräckliga bubblor spricker. Men vi har inte begett oss till börsmäklare och bankkamrerer för att diskutera frågan. I stället håller vi oss på marknivå och talar med finans- och omvärldsanalytikern Nicole Foss om hur man kan leva ett liv utanför bubblan. Vi gör också en utblick i andra länder där kriserna redan har slagit till för att se hur människor möter dem gemensamt i stället för i ensamhet, på såväl praktiska som aktivistiska sätt.

En av slutsatserna man kan dra är att den lokala ekonomin blir långt viktigare i ett samhälle som drabbas av ekonomiska, ekologiska och energimässiga kriser. Ett sätt att gynna den lokala ekonomin kan vara att länka samman matproducenter och konsumenter. I Sverige har vi bondemarknader i många städer, men det vore verkligen roligt med fler permanenta initiativ, som kooperativet Local Roots i amerikanska Wooster, Ohio. Där låter man lokala matproducenter sälja sina varor via en hemsida, men också i en fysisk butik som dessutom tjänstgör som kafé, mötesplats och utbildningscentrum.

Inspirerande är också den nyfödda Uncut-rörelsen i Storbritannien. De går till banker och andra privata institutioner som fått enorma räddningspaket medan staten nu gör jättelika nedskärningar på samhällsinstitutioner, och gör tvärtom: kräver tillbaka pengarna i en ”bail-in”. I filmen nedan visar de hur man kan göra om en bank till ett bibliotek.