Nu har de första siffrorna kommit in för hur många plastbärkassar som butiker, matvaruaffärer och restauranger i Sverige köpt in under ett enskilt år.

Målet till år 2025 är att svenskarnas förbrukningen av tunna plastkassar ska vara 40 stycken per person och år. Under 2017 rörde det sig dock om minst 832 miljoner plastbärkassar, vilket alltså innebär drygt 80 stycken per person och år.

−Vi ser att handeln gjort mycket för att informera om plastkassars miljöpåverkan och konsumenterna väljer oftare än tidigare att använda sin plastkasse flera gånger. Den utvecklingen behöver fortsätta om vi ska nå målet till 2025, säger Agnes Willén, handläggare på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.