I augusti förra året kunde SVT Nyheter avslöja att regeringen vill se en miljömärkning av drivmedel till bilar.

– Vad som faktiskt finns i pumpen i dag är olika bränslen och olika blandningar. Jag vill att det skall bli enklare att välja, och att informationen skall komma till alla konsumenter, sa miljöminister Karolina Skog (MP) då.

I ett regleringsbrev, som publicerades i slutet av december, framgår det hur regeringen vill gå vidare med arbetet.

Det blir Energimyndigheten som i samråd med Transportstyrelsen och Konsumentverket ska analysera hur ett krav kan utformas, där det alltså skulle handla om att drivmedelsleverantörerna vid samtliga tankstationer måste erbjuda information i form av en tydlig märkning om sålda drivmedels klimat- och miljöpåverkan.

Energimyndigheten ska bland annat lämna förslag på hur denna information bör utformas för att den ska vara lättillgänglig, tydlig och begriplig för konsumenter. Myndigheten ska också analysera hur en uppdelning och värdering av drivmedlen kan ske, baserat på råvaror, andelen biodrivmedel, klimatutsläpp och ursprung.

Senast den 29 april i år ska uppdraget redovisas till miljö- och energidepartementet, men en delrapport ska redovisas redan till den 28 februari.