Försöken att fastställa polarisarnas och glaciärernas tillstånd fortsätter. I början av april skrev forskarna Myuin Wang och James E. Overland för tidskriften Geophysical Research Letters att de förutser ”en förväntad uppskattning för ett närapå isfritt Arktis i september år 2037”. Deras profetia baserar sig på en uppdatering av sex IPCC-modeller som kommit närmast den verkliga avsmältning som 2007 chockerade en hel forskarvärld (och fick IPCC:s utfästelser att framstå som naiva lyckokalkyler utan trovärdighet). Några av modellerna som forskarna uppdaterat visar till och med en risk för ett isfritt Arktis redan om elva år.

Och givetvis går denna katastrof att se positivt, om man tänker med plånboken, även om det råder lite tråkiga motsättningar.

SVT:s Vetenskapens värld repriserar imorgon dokumentären De tre polerna (SVT2, klockan 14.15, går också att se på SVT Play till och med 24 juni). Vilka två av de tre smältande polerna titeln syftar på känner vi till, Arktis och Antarktis. Den tredje är glaciärerna i Himalaya, glaciärer som idag i form av smältvattnet förser 1,3 miljarder människor med färskvattnet. Men Världsbanken har beräknat att om de som indirekt lever av Himalayas svältvatten räknas in, stiger siffran till 3 miljarder. Det vill säga halva jordens befolkning.

– I en del av världen som redan lider av brist på vatten. Vad tror ni kommer att hända? Jag tror inte att någon idag förstår hur hårt Sydostasiens folk skulle drabbas. Och i vilken omfattning de drabbas av ett problem som de inte har skapat, säger aktivisten och forskaren Sunita Narain i dokumentären.

(Bilden föreställer smältvattensjön Imja i Himalaya, en sjö som så sent som på 1960-talet inte existerade. Foto: Jonas Andersson/SVT)