Image: Lance Page / t r u t h o u t; Adapted: Steve Wampler, epicharmus

 

Marknaden fortsätter uppenbarligen att vara väldigt orolig för hur mycket tillväxt som kan komma att erbjudas i framtiden. Om tillväxten på sikt vänder över i nerväxt kommer det globala pyramidspelet, uppbyggd på billiga krediter, att falla ihop. Det finns en chans att det kan upprätthållas utan fortsatt stark tillväxt.

Om detta sker lär betalningarna på lån ställas in och skulderna tvingas ner till nivåer som en krympande ekonomi kan klara av. Det innebär deflation, vilket är det scenario som exempelvis Nicole Foss argumenterar för är det troligaste. De flesta verkar dock tro på inflation, att centralbankerna pumpar ut nya pengar på finansmarknaden för att stabilisera upp svängningarna. Och inflation innebär att sparpengarna äts upp. Pengarna blir helt enkelt mindre värda eftersom det finns mer pengar i omlopp.

Det är troligen den främsta förklaringen till rusningen efter guld och silver som nu slår nytt rekord en gång i timmen. I en scenario med hög inflation är ädelmetaller något som behåller sitt värde vilket därmed ses som en säker tillflyktsort. I ett deflationsscenario är det dock inte säkert att guld- och silverpriserna förblir höga. Det är möjligt att en minskad pengamängd, där pengarna alltså blir mer värda, pressar ner priserna, även på ädelmetaller. Om nu inte guld och silver blir en valuta som används som betalningsmedel, då kommer förmodligen priset fortsätta stiga…

Jag misstänker att de flesta läsare av Effekt har sina eventuella sparpengar placerade på banken (vilket också jag själv har, i Riksgäldsspar). Så en mer akut fråga just nu är hur säkra pengarna är på bankkontot. Vad händer om den nuvarande krisen förstärks än mer och raderar ut förtroendet för finansmarknaden?

Lars Frisell, chefsekonom på Finansinspektionen, förklarar att intrabankmarknaden, den marknad på vilken bankerna lånar pengar till varandra, inte är långt från en kollaps. Så här säger Frisell i en intervju som uppmärksammas av Bloomberg:

It won’t take much for the interbank market to collapse. It’s not that serious at the moment but it feels like it could very easily become that way and that everything will freeze.

Låneräntan på intrabankmarknad är nu 2,59 procent, den högsta räntan sedan december 2008. Efter kollapsen av Lehman brothers hösten 2008 steg denna ränta till fem procent.

Det är värt att notera att marknadens förtroende för de svenska bankerna är väldigt lågt. Nordeas börsvärde har minskat 19 procent i år, SEB 29 procent och Handelsbanken 17 procent. Swedbank har bara gått ner 2 procent i år.

LesserFool skriver:

Det är nu tydligt hur sårbara de svenska bankerna är, trots att de fortfarande visar bra resultat och obefintliga kreditförluster. Förtroende är en förutsättning för att en bank ska kunna sköta sin verksamhet, och förtroendet för svenska (och utländska för den delen) banker är just nu på väg ner. Om det dåliga börsklimatet fortsätter är risken stor att svenska staten kommer att behöva undsätta våra banker.

Det behöver dock inte betyda att pengarna går upp i rök även om banken går omkull. Det finns en statlig bankgaranti som täcker alla insättningar upp till 100 000 euro. Däremot kan en temporär frysning av finansmarknaderna göra att du inte kommer åt dina pengar. Och på lång sikt är det naturligtvis möjligt för en sargad stat att minska på eller helt upphöra med sin bankgaranti.

Oroligheter och risker till trots, det är svårt att tänka sig ett säkrare ställe för pengarna just nu än ett sparkonto på en bank. Det vill säga, en bank som inte är insyltad i Europas skuldkriser. Bästa rekommendationen torde vara nämnda Riksgäldsspar (statens bank) samt medlemsbankerna JAK och Ekobanken, två banker som har relativt hög kapitaltäckningsgrad och som förmodligen kan stå emot en fördjupad skuldkris längre än de stora affärsbankerna.