Kom och lyssna på tre personer som på olika sätt arbetar med frågeställningen.
Ola Persson – om hur man gör ett lyckat solcellsprojekt
för hemmabruk. Karin Jansson, agronom och redaktör med mångårig
odlingserfarenhet – om hur man får stadsodling att hända. Olivia
Andersson – om PUSH Sverige, en ny organisation med ambitionen att
länka samman befintliga initiativ och föreningar i en plattform där unga
samarbetar för hållbarhet – en stark ung röst i klimatfrågan.