I och med att Vänsterpartiet i går gjorde klart att man släpper fram en regering bestående av S och MP med stöd av C och L, så ser det utkast till sakpolitisk överenskommelse (pdf) som presenterades av dessa fyra partier i förra veckan ut att kunna bli verklighet.

En av punkterna som framförs här lyder:

Prospektering och nyexploatering av kol, olja och fossilgas förbjuds på motsvarande sätt som gjorts med uran och regelverket för när utvinning av mineraler får ske från alunskiffer skärps.

Med prospektering menas undersökningar av berggrunden i syfte att finna utvinningsbara fyndigheter. Per Bolund (MP), finansmarknadsminister i övergångsregeringen, skriver nu på Facebook med anledning av beskedet:

Jag är särskilt nöjd över att vi nu också får ett stopp för prospektering av kol, olja och naturgas i Sverige. Som första land i världen.

Per Bolund (MP) Foto: Kristian Pohl / Regeringskansliet

Enligt den politiska överenskommelsen väntar nu en utredning fram till år 2020, och en ny lagstiftning är tänkt att komma på plats den 1 januari 2022.

I ett mejl från Bergsstaten – som är ett särskilt beslutsorgan som tillhör Sveriges geologiska undersökning (SGU), men som har en oberoende ställning avseende sin myndighetsutövning – framgår att Sverige i dagsläget har knappt 30 områden där undersökningstillstånd för olja och naturgas getts. Nästan alla dessa tillstånd löper ut 2019 eller 2020.

Det är endast Tekniska Verken i Linköpings kommun som i dag innehar en så kallad bearbetningskoncession, även om ingen utvinning hittills ska ha skett (se sid 5 i rapporten nedan). Bearbetningskoncessionen gäller för naturgas och är giltig till år 2033.

Då det gäller kol är siffrorna mer svårtillgängliga. I mejlet från Bergsstaten framgår att kol inte omfattas av minerallagen varför Bergsstaten inte för något register avseende rättigheter gällande detta mineral. I stället verkar det vara landets alla länsstyrelser som sitter på den informationen.

 

En intressant fråga i sammanhanget, det är om Sverige verkligen blir först i världen med ett sådant här förbud. Framför allt Frankrike skulle nog kunna tänkas invända mot detta, då landet antog en liknande lag i december 2017. En skillnad är dock att Frankrike har en betydande pågående utvinning av fossila bränslen som tillåts fortsätta till år 2040, medan Sverige i jämförelse inte har någon direkt pågående utvinning alls.

Det här bekräftas av Per Bolunds pressekreterare Martin Kling som skriver i ett mejl till Effekt:

Det som står i ök är att vi ska förbjuda prospektering och nyexploatering av olja, kol och gas år 2022. Frankrike tillåter exploatering fram till 2040 (även om de var före oss med själva beslutet). Så vi kommer att bli först.

 

******

För den som vill läsa mer så togs en rapport i ämnet fram 2017 av Sveriges geologiska undersökning (SGU): Konsekvenser av förbud mot landbaserad utvinning av olja och gas (pdf).