I år ligger det totala anslaget för skydd av värdefull natur på 1 268 miljoner kronor. Den största delen av pengarna kommer gå till att ersätta markägare vid bildandet av nya naturreservat.

Samtidigt kommer 960 miljoner kronor att läggas på åtgärder för värdefull natur, så som skötsel av naturreservat och nationalparker.

Det här är en historiskt stor satsning menar Naturvårdsverket, som nu är i full färd med att fördela pengarna.

– Arbetet tar oss ett steg närmare att uppnå de nationella miljö- och friluftslivsmålen. I år lägger vi extra pengar på naturtypsskötsel. Det handlar om att bevara en mångfald av arter och livsmiljöer, säger Claes Svedlindh, avdelningschef på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.

*********

En karta över Sveriges samtliga skyddade områden finns här.

 

_______________

Vill du prenumerera på klimatmagasinet Effekt i ett år?
Swisha till 123 006 43 60
250 kr + namn och adress, så får du 4 nummer av papperstidningen
200 kr + mejladress, så får du 4 nummer av tidningen som pdf
Start med nummer 1/2017, som har tema: flyg

_______________