I senaste numret av Effekt framgick att Greenpeace inte skulle få ta del av några regeringsdokument gällande Vattenfalls brunkolsförsäljning. Det var i juli som regeringen meddelade att Vattenfall får tillstånd att sälja alla sina kolkraftverk och tillhörande dagbrott i Tyskland. Detta trots att köparen, det tjeckiska bolaget EPH, sagt att man hoppas på en renässans för kolkraften i Europa.

Greenpeace, som länge motsatt sig en affär och i stället vill se en utfasning av den tyska brunkolsverksamheten, begärde under sommaren att få ta del av alla regeringshandlingar som föranlett försäljningen. Några dokument att läsa blev det dock inte. Samtliga 189 handlingar i ärendet sas nämligen innehålla »uppgifter om enskilds affärs- och driftsförhållanden som, om de röjs, kan antas leda till skada för den enskilde«.

– Det är minst sagt märkligt att regeringen väljer att hemligstämpla varje ord, inklusive rubriker, i varje dokument, sa då Dima Litvinov, kampanjledare på Greenpeace, i en kommentar till Effekt.

Nu står det klart att Greenpeace går vidare med ärendet och tar regeringen till Högsta förvaltningsdomstolen för att pröva hemligstämplingen av dokumenten. I ett pressmeddelande skriver miljöorganisationen:

Regeringen får inte slentrianmässigt hemligstämpla dokument i den omfattning som de har gjort här. Allmänheten, journalister och organisationer som verkar i allmänhetens intresse måste ha en möjlighet att kontrollera offentliga institutioners maktutövande. Det är en riskfylld situation för vårt demokratiska system om regeringen och myndigheter slentrianmässigt hemligstämplar information utan laglig grund.

____

Läs mer:

Greenpeace ansökan om rättsprövning (pdf)