Regeringen har de senaste åren haft fokus på att öka andelen skyddade havsområden i Sverige. Under den senaste mandatperioden har en fördubbling av arealen skett, och i dagsläget är cirka 13,6 procent av av den svenska havsarealen skyddad. Fler områden, inte minst i Bottenviken, är samtidigt på gång att få ett långsiktigt skydd.

Men även om ett område är skyddat på pappret är det långt ifrån självklart att mänskliga aktiviteter så som fiske, sjöfart, havsbaserad vindkraft eller utvinning av sand och grus är förbjudet. Vad som får och inte får göras är nämligen en process som inleds först efter att ett beslut om skydd har tagits.

Miljöminister Karolina Skog (MP) gjorde i en intervju med Effekt i våras klart att regeringens plan därför är att börja rikta större fokus just mot att stärka skyddet inom de skyddade områdena.

Som en del i denna plan följde i höstas ett uppdrag (pdf) till Havs- och vattenmyndigheten om att utreda bottentrålningens miljöpåverkan, främst inom skyddade områden men också inom den så kallade trålgränsen längs kusten. Myndigheten ska föreslå åtgärder där man anser att det behövs, och uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 30 maj 2018.

Nu står det klart att ett ytterligare beslut som har med det här att göra är på gång. På dagens regeringssammanträde kommer ännu ett uppdrag att ges till Havs- och vattenmyndigheten, denna gång om att ”ta fram förslag till marina skyddade områden utan lokal mänsklig påverkan från relevanta verksamheter, till exempel från täktverksamheter av sand eller grus, fiske eller föroreningar”. Det uppdraget ska redovisas den 31 oktober nästa år.

Foto: Kristian Pohl / Regeringskansliet

– Vi vinner mycket på att ha fler områden utan mänsklig påverkan. Dels handlar det om att få långsiktiga referensområden, så att vi över tid kan jämföra och se hur mänskliga aktiviteter påverkar våra hav. Dels handlar det förstås också om att djur och växter kommer tjäna på att ha områden där de i princip får vara helt i fred och växa till sig, säger Karolina Skog till Effekt.

Enligt miljöministern ska Havs- och vattenmyndigheten i första hand fokusera på områden som i dag är helt eller delvis skyddade men där ytterligare regleringar kan behövas. Myndigheten kommer samtidigt ha möjlighet att också föreslå helt nya områden.

– Det viktigaste är att de här områdena tillsammans är representativa för den svenska havsmiljön, säger Karolina Skog.

I dagsläget är det väldigt få av de skyddade områdena där mänsklig påverkan har begränsats i någon större omfattning. Miljöministern nämner som exempel Kvädöfjärden och en del av Licknevarpefjärden, som båda ligger i Östergötland. Det är två kustnära mindre områden där det föreligger fiskeförbud och även förbud mot bland annat muddring, dumpning och byggnationer.

Vilka ytterligare områden som framöver ska få ett starkare skydd är nu alltså upp till Havs- och vattenmyndigheten att föreslå. Miljöminister Karolina Skog anser att mycket är vunnet bara i att få igång det här arbetet.

– Med det här uppdraget kommer vi kunna få fram både en bra metod och en systematik i det här. Det har vi inte haft på plats tidigare, säger hon.