I dag valde Sea Shepherd att publicera filmmaterial som tagits av den australiensiska tullmyndigheten år 2008. Materialet har hållits hemligt av Australiens regering, men Sea Shepherd och flera andra organisationer har genom en rättslig process nu fått ta del av materialet. Filmen som organisationerna nu publicerar visar hur det går till när den japanska valfångstflottan jagar illegalt inne i ett av Australiens valskyddsområden i Antarktis.

Jeff Hansen, chef för Sea Shepherd i Australien, säger i ett pressmeddelande:

– The Australian Government has suppressed this footage for years. The main reason given was that the images of this horrific slaughter would harm diplomatic relationships with Japan.