Vad är en medborgarutredning?
Vanligtvis är det ju politiker som tillsätter utredningar. Syftet med Medborgarutredningen är att det är vi medborgare som tillsätter den. Politikerna behöver hjälp att hitta ut ur det hörn som vi har målat in samhället i. Med tanke på de allt fler planetära gränserna som överskrids, så är det dessutom mycket bråttom.

Under nio seminarier belyser experter och sakkunniga problematiken som de tycker föreligger. Sedan, i en gemensam diskussion med publiken, fortsätter vi genomlysningen utifrån flera olika aspekter.

Frågorna som kommer upp fortsätts att diskuteras i en studiecirkel som skapas efter seminariet. På så sätt sker samtidigt en fördjupning av våra kunskaper – en slags folkbildning kan man säga – i cirkelform. Det cirkeln kommer fram till formuleras och granskas för att slutligen hamna i utredningen som vi vill överlämna vid riksdagens öppnande 2016.

Det är otroligt viktigt för oss alla att se hur allting hänger ihop. Att förstå hur alla problem hänger samman och därmed måste lösas på ett genomgripande och sammanhängande sätt. Det behövs en ny upplysningstid.

Vilka vill ni ska delta?

Folk i allmänhet, miljöorganisationer och nätverk, utbildningar, sakkunniga och forskare. Helst vill vi nå alla dem som ännu ej börjat samla kunskap kring vad vår livsstil orsakar.

Vad hoppas ni att resultatet blir?
En tung utredning som kan vara till nytta för beslutsfattare men även för var och en i vårt samhälle. Att vi kan bidra till en positiv och hoppfull känsla om att det går att förändra och att vi alla känner en lust att vara med och fatta dagliga beslut som leder till ett hållbart samhälle.

För att lyckas måste vi konkretisera framtidssamhället på ett sådant sätt att man vill leva i det. Att man till och med förstår att det är av bättre och mer lustfyllt.

Och vi vill att politikerna ska våga fatta beslut som kommer vara obekväma för dem som idag tjänar pengar på att vi har de samhällsstrukturer som vi har. Politikerna ska känna att de har folkligt stöd.

Läs mer på Medborgarutredningen.se där även alla seminarier kommer att läggas ut. Boken ”Att slakta en guldkalv” kommer att vara studiematerial för cirklarna, och innehåller bidrag från de som deltog i Klimataktions tidigare föreläsningsserie.