Vad är The Village and The Forest?

– En mötesplats för konversationer i skuggan av klimatförändringarna. Ett publikt forum för The Dark Mountain Workshop som är ett kollektiv med kulturutövare från en mängd olika områden. Kollektivet samlas kring frågor om konstens roll när hela vårt sätt att leva ifrågasätts av den globala uppvärmningen.

– Varje gång vi möts kommer vi på kvällen att bjuda in allmänheten, både till en fortsättning av diskussionerna som har ägt rum under dagen, och till en föreställning med vår gästartist.

Vem är del av kollektivet?

– Det är en blandning av skribenter, skådespelare, regissörer, dansare, koreografer, musiker och konstnärer.

Kulturen är bra på att hjälpa oss luckra upp antaganden och ifrågasätta saker vi tar för givet, och i stället reflektera om det finns andra sätt att se på världen. Sätt som i sin tur kanske hjälper oss att komma ur den prekära situationen vi har hamnat i.
Dougald Hine

Vad skulle du säga är kulturens roll vad gäller klimatförändringarna?

– Svårigheten är att människor ofta förväntar sig att kulturen ska fungera som ett kommunikationsverktyg, att den ska sprida budskapet från naturvetare eller aktivister. Det är inte riktigt hur kulturen fungerar, kulturen är mer oförutsägbar. Anders Duus, pjäsförfattaren som är en del av kollektivet, säger att vår roll som konstnärer är att komplicera saker, och detta kan ställa till problem. För när folk vill att vi ska meddela ett budskap vill de att vi ska förenkla. Men jag tror att egentligen, för att kunna tänka klart och fatta bra beslut om våra liv som individer och som samhällen i relation till förändringarna som pågår och som är framför oss, måste vi komplicera saker. Vi måste vara villiga att ifrågasätta idéerna vi växte upp med om hur världen fungerar och vad vår plats som människor är. Kulturen är bra på att hjälpa oss luckra upp antaganden och ifrågasätta saker vi tar för givet, och i stället reflektera om det finns andra sätt att se på världen. Sätt som i sin tur kanske hjälper oss att komma ur den prekära situationen vi har hamnat i.

The Village and the Forest äger rum på Kägelbanan i Stockholm måndag 12 oktober.