Sedan 1970-talet har populationerna av marina däggdjur, fåglar, kräldjur och fisk i snitt halverats, det här visar en ny rapport från Världsnaturfonden, Living Blue Planet Report (pdf),  som bygger på en kartläggning där drygt 5 800 populationer av 1 234 arter studerats.

– Om det som skedde under den glittrande blå ytan inträffade på land skulle det orsaka ramaskri, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare för Världsnaturfonden i ett pressmeddelande.

En stor del av ansvaret för att viktiga livsmiljöer försvinner ligger hos politikerna. Enligt WWF subventioneras exempelvis fiske varje år till ett värde av cirka 100–200 miljarder kronor – trots att den globala fiskeflottan redan är 2–3 gånger större än vad som är hållbart.

– Om havens ekosystem kollapsar får det allvarliga konsekvenser för vår livsmedelsförsörjning, för fattigdomsbekämpning, arbetstillfällen och ekonomisk utveckling, säger Åsa Ranung, chef för vattenmiljö på Världsnaturfonden WWF.