Greenpeace har skickat ett av sina skepp till Weddellhavet i Antarktis. Med på resan finns forskare, och bland annat kommer ubåtar användas för att ta undervattensbilder från det i stort sett outforskade området, det här rapporterar BBC News.

Miljöorganisationen hoppas mycket på den process som pågår i Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources, där det i oktober ska beslutas om huruvida ett marint reservat ska skapas i Weddellhavet. Sverige är en av medlemmarna i kommissionen och på sin hemsida uppmanar Greenpeace därför människor att ta ställning i frågan genom att skriva på ett namnupprop för att sätta press på politikerna.

Området som är föreslaget att skyddas är på 1,8 miljoner kvadratkilometer, skriver BBC News (som även har en karta över det tänkta reservatet).

 

Foto: Christian Åslund / Greenpeace