Greenpeace meddelade i dag att man i egenskap av arbetsgivare slutar betala den tredjedel av arbetsgivaravgiften som motsvarar den statliga pensionsavgiften.

Det här gör man för att Första-Fjärde AP-fonderna, statliga myndigheter som förvaltar kapital för den allmänna pensionen, har miljardbelopp i bolag verksamma inom kol-, olje- och gasindustrin.

Greenpeace lovar dock att sätta in pengarna så fort AP-fonderna inför en policy och en färdplan för fossilfria investeringar. Därmed passar miljöorganisationen frågan vidare till politikerna, inte minst till finansmarknadsminister Per Bolund (MP). I 2018 års ekonomiska vårproposition (pdf) skriver regeringen nämligen att ”[m]ålet att bli ett fossilfritt välfärdsland förutsätter att även finansmarknaden utvecklas åt samma håll”. Greenpeace menar att detta rimligen borde innebära att AP-fonderna ges i uppdrag att visa vägen framåt i denna fråga.

Skattevägran, där påföljden ses som en viktig del av motståndet, är ett klassiskt civil olydnads-grepp. Hur det går i det här fallet återstår dock att se. Dagens Industri skriver att Greenpeace nu kommer få betalningskrav från Skatteverket och att ärendet så småningom kan gå vidare till Kronofogden.