Greenpeace har i en månads tid övervakat delar av Öresund för att se om det sker något olagligt fiske i området. Miljöorganisationen kan nu visa filmmaterial som bevisar att danska fiskare från hamnen Gilleleje trålat i norra delen av sundet, trots att det är förbjudet.

Öresund har varit stängt för fiske i 80 år. Nu skedde fisket i ett område som kallas för Trekanten, där man får tråla stora delar av året men där det nu råder fiskeförbud eftersom torsken leker, det här skriver Skånska Dagbladet.

Magnus Eckeskog, havs- och fiskeansvarig på Greenpeace i Danmark, säger till tidningen:

– Öresund är ett fantastiskt havsområde både för Sverige och Danmark i och med att vi har haft det här fiskeförbudet så länge. Bottenförhållandena är väldigt intakta och det där en väldigt diversifierad artrikedom. Torskbeståndet är oerhört mycket mer produktivt än vad det är i Kattegatt. Här finns också en mycket större andel stora torskar i och med att man har en mer naturlig åldersfördelning på grund av ett mer hållbart fiske med garn och spö.

Filmmaterialet har överlämnas till den danska fiskerikontrollen som ska ta ärendet vidare.