Medan många har blivit mer kärnkraftskritiska efter vad som har skett i Japan den senaste veckan, finns det en och annan som drar en helt omvänd slutsats: Att katastrofen i Fukushima inte blivit värre är ett starkt skäl till att bygga mer kärnkraft.

Brittiske klimatdebattören George Monbiot skriver under rubriken ”Why Fukushima made me stop worrying and love nuclear power” att han numer är för en utbyggnad av kärnkraften eftersom:

”A crappy old plant with inadequate safety features was hit by a monster earthquake and a vast tsunami. The electricity supply failed, knocking out the cooling system. The reactors began to explode and melt down. The disaster exposed a familiar legacy of poor design and corner-cutting. Yet, as far as we know, no one has yet received a lethal dose of radiation.”

Argumentet är det gamla vanliga. Kärnkraft är inte så himla farligt trots allt och alternativet till ingen kärnkraft är sämre – antingen fossil energi eller en utveckling mot ett mindre industriellt samhälle.

Jag har alltid gillat Monbiot för hans intellektuella självständighet. Han gör det inte bekvämt för sig genom att följa med strömmen – i detta fall den lätta kritiken mot kärnkraften med Fukushimas rykande reaktorer som fond.

Och jag hålla med Monbiot om att riskerna med ett kärnkraftshaveri tenderar att överdrivas och att det inte är det tyngsta argumentet mot kärnkraften (även om det är tungt nog). Men det faktum att haveriet i Fukushima inte (hittills) lett till många dödsfall hjälper inte mot alla övriga argument mot kärnkraften. Till exempel:

1) Det finns inget sätt att säkert förvara det slutavfall som är farligt i hundra tusen år.

2) Kärnkraften är inte ren. Vilket blir uppenbart för den som besöker någon av de platser där uranet bryts.

3) Kärnkraften är inte klimatneutral. Räknas allt som görs från uranbrytning till slutlagring med innebär kärnkraften relativt stora koldioxidutsläpp. Mindre än kol, men större än vindkraft.

4) I väntan på slutlagring ligger stora mängder utjänt kärnbränsle lagrat runt om i världen. Detta förutsätter ständig nedkylning vilket lär bli ett problem i ett samhälle präglat av energibrist även om kärnkraften skulle byggas ut (tänk oljetoppen).

5) Det utjänta kärnbränslet utgör ytterligare en risk i en värld med tilltagande militära konflikter där kärnbränslet skulle kunna användas i krigföringen.

 

Jag har skrivit det fler gånger förr, senast i Sydsvenskan i fredags: kärnkraft är inget säkert alternativ i en osäker värld.

I Japan försöker man lugna barn med den tecknade filmen Nuclear Boy där haveriet liknas vid ett barn som håller på att bajsa på sig. Det är troligen inte den den som har fått Monbiot att bli kärnkraftsförespråkare, men filmen påminner rätt mycket om hur anhängare av ny kärnkraft argumenterar: