Europaparlamentets miljöutskott vill att antalet utsläppsrätter från och med år 2021 ska minska i snabbare takt, och föreslår därför att den linjära reduktionsfaktorn ska höjas från 2,2 procent till 2,4 procent.

Nyheten kommer samtidigt som jag läser i Jens Ergons bok, Omställningen, hur politiker och väljare lyckats hjälpa varandra i att förtränga vilket enormt hot som de mänskligt skapade klimatförändringarna faktiskt utgör mot livet på planeten.

Vem känner sig delaktig i utformningen av EU:s utsläppshandel? Eller FN:s klimatförhandlingar? (…) Varför bry sig om klimatpolitik när man ändå inte kan påverka? Och varför satsa på klimatpolitik när väljarna ändå inte bryr sig?

Jens Ergon, till vardags reporter på SVT:s Vetenskapens värld, har elegant, på endast 200 sidor, lyckats täcka in mycket av det viktigaste som hänt på klimatområdet, både politiskt, forskningsmässigt och kulturellt.

Fokus är framför allt på perioden från det havererade Köpenhamnsmötet i december 2009 fram tills i dag. Det i sin tur är samma period som klimatmagasinet Effekt funnits till, så för den trogne Effektläsaren är det många personer, händelser och frågeställningar som känns bekanta.

Ett smart grepp som Jens Ergon tar till är att han utgår från sina egna utrikesreportage som gjordes för SVT under den här tiden. Det gör berättelserna mer levande eftersom de uttalanden som finns med alltså inte görs i dag, med facit i hand, utan så att säga i stundens hetta.

ergon_sta%cc%8aendeEtt annat plus, jämfört med många andra böcker om klimatfrågan, är att den här boken består utav en del om 100 sidor som döpts till ”förtvivlan” och en del om 100 sidor som döpts till ”hopp”. Vanligt annars är ju att det hoppingivande stycket trycks in i ett kort kapitel i slutet av boken, när allt hopp i alla fall hos läsaren sedan länge är borta.

Visserligen skapar också Jens Ergons redogörelser jättemycket förtvivlan – exempelvis när han på ett pedagogiskt sätt förklarar hur lite utsläpp som faktiskt återstår globalt innan klimatmålen med största sannolikhet blir omöjliga att nå, eller när han skriver om hur det är extremhögern och nationalisterna som i dag har blivit det fossila systemets främsta försvarare.

Men i bokens andra del ges en utförlig och trovärdig förklaring till varför det också finns mycket hoppfullt att ta tillvara på. I alla fall under de kommande tio åren som Jens Ergon menar blir minst sagt avgörande för människans fortsatta existens på planeten. Här handlar det framför allt om utvecklingen vad gäller förnybar energi, samt det växande trycket underifrån i samhället, där det nu är individer, företag, städer och några få nyckelländer som är de som tagit täten i omställningen.

Frågan är dock vilka tröskeleffekter som slår in först.

Förtvivlan.

Smärtgränsen för Grönlandsisen bedöms idag gå någonstans mellan 1,5 och tre grader. Förmodligen drygt två grader. Vid den här temperaturen har med stor sannolikhet korallreven också dött ut. Och sommarisen över Arktis försvunnit för gott. Och kliver man uppe en bit till så hopar sig alltfler storskaliga trösklar: Utslagning av Amazonas regnskog (3,5-4,5 grader); utslagning av det boreala barrskogsbältet (3,5-5,5 grader); (…).

Hopp.

Om tillräckligt många nyckelländer satsar på att elda på det förnybara – och tillräckligt många nyckelländer börjar dra åt snaran runt kolet och det fossila – ja, då kan en fortsatt explosion för det förnybara följas av en implosion av kolet och det fossila. Till slut passeras en tröskel – tekniskt, finansiellt, politiskt, ja, rent moraliskt – då de gamla systemet kollapsar.

Om det är något som saknas i boken så är det framför allt vad som hänt i Sverige under perioden mellan klimattoppmötet i Köpenhamn fram tills i dag. Lite i förbigående skriver Jens Ergon dock att ”berättelsen om den panikartade försäljningen av Vattenfalls tyska brunkolsverksamhet är värd en helt egen bok”. Den boken (ping alla bokförlag!) är det nog många som skulle vilja läsa. Och med Omställningen som sin första bok visar Jens Ergon att han skulle vara helt rätt person att skriva den.

_____

Jens Ergon

Titel: Omställningen – tio år som kommer att förändra världen
Av: Jens Ergon
Förlag: Leopard förlag
Antal sidor: 208