Som ett tillägg till gårdagens inlägg om att tillväxtdrömmen bör släppas för att kunna nå framgång i klimatförhandlingarna, kan nämnas ett femårigt foskningsprojekt på KTH som precis har fått finansiering.

Forskarna i projektet ”Bortom BNP-tillväxt. Scenarier för hållbart samhällsbyggande” ska undersöka hur utvecklingen kan se ut i ett samhälle som antingen har låg tillväxt, nolltillväxt eller till och med en krympande ekonomi, med fokus på välfärdstjänster, transporter, byggsektorn samt vardagsliv.