Forskarna är fortsatt eniga om att människlig påverkan är huvudorsaken till den globala uppvärmningen. Det visar en enkät som SVT:s vetenskapsredaktion har gjort. I enkäten har svenska forskare som arbetar med klimatfrågan tillfrågats om sin inställning till klimatförändringarna och förtroendet för FN:s klimatpanel IPCC. En förkrossande majoritet har inte ändrat uppfattning efter vinterns IPCC-debatt utan har ett fortsatt stort förtroende för IPCC och slår fast att det är vetenskapligt bevisat att klimatförändringarna är skapade av människans aktivitet.

– Jag är inte förvånad över resultatet. Det är utan tvekan så att vi befinner oss i en period av global uppvärmning och att människan har med detta att göra. Forskningsvärlden är enig om detta och har inte ändrat sin slutsats sedan 20 år tillbaka i tiden, kommenterar Kevin Noone, en av de forskare som deltagit i undersökningen, till SVT:s vetenskapsredaktion.

Av enkäten framgår också att forskarna är föga imponerade av medias hantering av klimatfrågan det senaste halvåret. Två av tre forskarna anser att medierna överdrivit i rapporteringen om ”climategate” och de mindre felaktigheter som upptäckts i IPCC:s senaste rapport.

– Ett problem är att massmedia stundtals skildrat klimatforskningen som en fråga om åsikter, när det egentligen handlar om vetenskap. Man ska ge ”båda sidor” samma utrymme, när i själva verket ena sidan representerar 97 procent av klimatforskarna och är än mer dominerande när det gäller publicerade forskningsresultat. Resultatet blir galet. Vetenskap handlar inte om tyckande, menar Kevin Noone.

Det mest anmärkningsvärda i SVT-enkäten är att mellan 1,5 och 3 procent av svenska klimatforskare helt förnekar både den globala uppvärmningen och att det är mänsklig aktivitet som ligger bakom denna.

Läs hela undersökningen här.

Media:

Olle Häggström på Aftonbladet Debatt: Forskare trakasseras av klimatskeptiker.

Rekordutsläpp av Vattenfall

Bloggat om klimatförnekare: Uppsalainitiativet, Piprök, Climate Scam