DN debatt skriver representanter från stiftelsen Baltic Sea 2020 att situationen för Östersjötorsken är mycket allvarlig.

Framför allt är det fisketrycket i kombination med trålning – som av debattörerna beskrivs som en effektiv men ekologiskt katastrofal fiskemetod – som har skapat problemen.

Artikeln är undertecknad av bland annat Ragnar Elmgren, professor vid Stockholms universitet och Per Larsson, professor vid Linnéuniversitetet, båda styrelseledamöter vid Baltic Sea 2020. De skriver:

Radikala åtgärder måste till för att rädda våra torskbestånd. Vad gäller fisket så är beståndssituationen så allvarlig att vi inte kan annat än att föreslå ett totalt trålfiskestopp på torsk i Östersjön.

Vill vi ha ett torskbestånd i framtiden, måste något göras nu. Sverige skulle kunna visa vägen. Vi skulle kunna stoppa allt trålfiske under tre år för att se hur det påverkar bestånden och sedan bedöma om förbudet behöver förlängas. Här måste vi göra något när ingen orkar ta ansvar och diskussionen sopas under mattan.