I dag avslutas en konferens om alternativa flygbränslen i Mexico City, som anordnas av den Internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO).

ICAO, som är ett specialorgan inom FN, ser framför sig en storskalig ökning av biobränslen de kommande åren, rapporterar The Guardian. I ett dokument (pdf) som tagits fram inför konferensen talas det om att få fram fem miljoner ton alternativa bränslen om året till år 2025, och 285 miljoner ton om året till år 2050, vilket då skulle täcka hälften av det internationella flygets bränslebehov.

Men en sådan utveckling oroar många miljö- och utvecklingsorganisationer. I ett öppet brev inför konferensen varnar de:

By comparison, some 82 million tonnes of biofuels a year are currently used in transport worldwide. (…) Fuelling airplanes with HVO biofuels would thus almost certainly mean fuelling them with palm oil.

Brevet avslutas med en uppmaning till ICAO:s medlemsstater att snarare än att satsa på storskalig användning av biobränslen så borde de snabbt sätta in åtgärder för att bromsa upp och sedan vända flygets snabba tillväxttakt.

This will require ending subsidies – including tax exemptions – for aviation, ending airport expansion, and investing in alternatives, including rail transport.