Fredrik Hedenus är forskare inom Energi och miljö på Chalmers och var i början av 00-talet vice ordförande i Djurens rätt. Han forskar främst om
hur växthusgasutsläppen från energisystemet och jordbruket kan minskas.

Föredraget kommer att handla om köttindustrins miljöpåverkan idag och i
framtiden, hur en klimatskatt på kött och mjölk skulle kunna fungera, och tankar om hur djurrättsrörelsen borde förhålla sig till frågan om kött och miljö.

Kvällen är ett samarbete mellan Djurens Rätt Stockholm, NBV och SMMI (Svensk mat- och miljöinformation).

Schema för kvällen:
18.00-18.30
Gratis FIKA!
18.30-20.30
Föredrag
20.30-21.00
Frågestund och diskussion

Max antal deltagare: 100

För att ta sig in: Ring på port-telefonen så blir du insläppt. Se gärna till att komma i god tid. Vi försöker hålla ett öra åt port-telefonen även efter att föreläsningen börjat med det är tyvärr inget vi kan lova.

Anmäl dig till David Stenholtz

Välkomna!

http://www.facebook.com/p.php?i=668976465&k=4YMU5XS4PT61VCB1XC2Z2US2TVGE4YZ&oid=149110771798776