Varje år anordnar Dag Hammarskjöld-fonden och Uppsala universitet  en föreläsning till minne av svensken Dag Hammarskjöld, som var Förenta Nationernas generalsekreterare mellan åren 1953 och 1961.

I år var det ingen mindre än António Guterres, FN:s nuvarande generalsekreterare, som var inbjuden till Uppsala för att hålla föreläsningen.

En del av talet ägnade António Guterres åt klimatfrågan. Bland annat varnade han för att världens länder sammantaget inte gör tillräckligt för att få ned utsläppen av växthusgaser i enlighet med Parisavtalet. Att de globala utsläppen ökade förra året efter tre år på samma nivåer menade han var ett bevis på att frågan ännu inte är i närheten av att vara under kontroll.

Samtidigt lyfte António Guterres fram Sverige som ett ”fantastiskt exempel” som fler länder borde lära av. Det som Sverige gjort och som andra bör ta efter är att höja ambitionerna på klimatområdet, men också se till att ha en konsekvens i implementeringen av dessa ambitioner.

För problemet just nu i världen, som António Guterres uttryckte det, är att ”climate change runs faster than we do”.