Håll Sverige Rent och Naturvårdsverket har det senaste halvåret låtit Novus genomföra två attitydundersökningar kring svenskarnas användning av plastkassar.

En undersökning gjordes i juni och en i november/december. Den senare visar att hälften av Sveriges befolkning nu alltid eller oftast väljer bort plastkassen när de handlar. Det är en ökning med 21 procentenheter jämfört med i juni.

Sedan i juni är det också betydligt fler som nu svarar att de väljer bort plastkassen för att göra en insats för miljön.

– Vi ser att informationen har betydelse. Butiker och affärer har gjort fantastiska insatser för att informera om betydelsen att minska användningen av plastkassar. Nu gäller det att fortsatta, så att detta inte blir en tillfällig beteendeförändring, säger Jon Engström, enhetschef på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.